Szolgáltatások

Tolmácsolási szolgáltatások

 • Konszekutív (követő) és szimultán (szinkron) tolmácsolás kisebb csoportok számára (munkaértekezlet, találkozás külföldi üzletfelekkel, külföldi vendégek kísérése cégek, gyárak látogatása során, szerződés megkötése vagy egyéb üzlet megkötése, stb.)
 • Turisták kísérése mint idegenvezető vagy képviselő külföldi utazás során
 • Telefonok (akár azonnali) intézése külföldre – hívás, hívásfogadás (telefon, mobil, Skype)
 • Segítség külföldi turisták vagy látogatók számára a kommunikáció terén Szlovákiában (segítség okiratok, hivatalos papírok ügyintézésénél, postán, városnézésnél, üzletekben, stb.)

Tolmácsolás során egy egész óra (60 perc) tolmácsolásért kell fizetni. Hosszabb idejű tolmácsolásnál az egy óra tolmácsolásért járó ár szorzódik a többi tolmácsolt órával. Minden megkezdett tolmácsolt órát szintén ki kell fizetni. 

Fordítási szolgáltatások

 • Szakszövegek és általános jellegű szövegek, cikkek fordítása
 • Hivatalos iratok fordítása (számla, bizonylatok, születési bizonyítvány, halotti bizonyítvány, házasságlevél, kivonatok különböző regiszterekből, iskolai bizonyítvány, okiratok biztosítótársaságok számára, tanúsítványok, bankszámlakivonat, stb.)
 • Jogi iratok fordítása (különböző szerződéstípusok, törvények, rendszabályok, hirdetmények, jogi keresetek, ítéletek, határozatok, stb.)
 • E-mailek fordítása (esetleg e-mail írása), levelek, képeslapok, munkához szükséges rövid szövegek fordítása, stb.)
 • Internetes oldalak, blogok fordítása
 • Újságok, hírlapok, könyvrészletek, kis könyvek, katalógusok fordítása

Fordításnál egy normaoldalért (standard oldal) kell fizetni, ami 30 sort és 1800 leütést jelent, szóközökkel, írásjelekkel együtt. Ez az ár a lefordított oldalak számával szorzódik. Egy nem teljes normaoldalért is kell fizetni.

Idegennyelv-oktatás és korrepetálás

 • Idegen nyelv oktatása és korrepetálása alapiskolák diákjai számára (10-15 éves) – egyéni vagy csoportos oktatás (2-3 diák)
 • Idegen nyelv oktatása és korrepetálása középiskolai tanulók számára (15-18 éves) - egyéni vagy csoportos oktatás (2-3 diák)
 • Idegen nyelv oktatása és korrepetálása felnőttek számára - egyéni vagy csoportos oktatás (2-3 diák)
 • Idegen nyelv oktatása és korrepetálása idősebb korosztályok számára
 • Középiskolai tanulók érettségire való felkészítése (szóbeli, írásbeli)
 • Különböző nyelvvizsgákra való felkészítés (Cambridge, TOEFL, stb.)
 • Idegen nyelv oktatása és korrepetálása különböző szakmákban (technika, orvostudomány, gépipar, műszaki tudomány, stb.)
 • Idegen nyelv oktatása cégek, gyárak, vállalatok, stb. számára
 • Nyelvtan gyakorlása (beszélgetés nélkül)
 • Kommunikációs képesség gyakorlása idegen nyelven (alkalmas olyan munkahelyeken, ahol megkövetelik az idegen nyelven való kommunikációt)

A tanítás a nyelvstúdióban zajlik vagy azon kívül (megegyezés alapján). Általában egy standard tanóra 60 perces, de természetesen lehet választani más típusú tanórát (45 perc, 90 perc, 120 perc, stb.). Az összes nyelvszint van oktatva (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Nyelvi szintek

A nyelvi szintek értékelését a Közös Európai Referenciakeret (angolul röviden CEFR) határozza meg.

Ez az Európa Tanács útmutatója, amely a nyelvtudást hat nyelvi szintbe sorol – A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 • A1 – Minimumszint
 • A2 – Alapszint
 • B1 – Küszöbszint
 • B2 – Középszint
 • C1 – Haladó
 • C2 – Mesterfok

Az egyes szintek egymást követik. Ha valaki idegen nyelvet kezd el tanulni, akkor az A1-es szinttel kezdi és e szint elvégzése után az A2 szinttel folytatja. Egy szint elvégzése egyéntől függő.

A1 szint – Minimumszint

Ha az emberek lassan és érthetően beszélnek, Ön megérti az alapszavakat és kifejezéseket. Egyszerű mondatokkal fejezi ki magát alapdolgokról. Elolvas és megért egyszerű közleményeket, plakátokat, figyelmeztetéseket. Képes megírni egy egyszerű képeslapot, üzenetet, kitölteni egy nyomtatványt.

A2 szint – Alapszint

Ön megérti a mindennapi szókincset egy szövegben. Képes tájékozódni hirdetések, hírek, rövid üzenetek és menetrendek szövegében. Képes beszélgetést kezdeményezni, de nehezen tud társalogni hosszabb ideig. Képes megírni egy egyszerű levelet, közleményt, köszönetnyílvánítást.

B1 szint – Küszöbszint

Ön megérti a tévé műsorok és a hírek tartalmát. Megbirkózik a legtöbb helyzettel, ahol beszélni vagy érteni kell. Képes leírni a saját tapasztalatait, terveit, elmesélni egy egyszerű történetet. Képes megírni egy egyszerű összefüggő szöveget ismerős témákra.

B2 szint – Középszint

Ön képes megérteni hosszabb beszédet vagy előadást, ha ismerős a téma. Megérti a legtöbb filmet és könyvet eredeti nyelven. Képes beszélgetést folytatni egy anyanyelvi beszélővel, és aktívan részt venni eszmecseréken ismert témákról. Képes megírni egy aprólékos szöveget ismert témákról, beszámolót vagy közleményt írni.

C1 szint – Haladó

Ön megérti a hosszabb beszédet, még akkor is, ha nincs érthetően felépítve és az összefüggések csak sejthetőek. Irodalmi és ismeretterjesztő szövegeket olvas. Képes magát folyékonyan és érthetően kifejezni kifejezések keresése nélkül, a nyelvet társadalmi és szakmai célokra használja. Képes érthetően és részletesen leírni bonyolultabb témákat és megfelelően lezárni egy beszédet.

C2 szint – Mesterfok

Önnek semmi gondot nem okoz a beszélt nyelv bármilyen fajtájának megértése. Könnyen olvassa az írott nyelv minden formáját. Erőfeszítés nélkül képes részt venni bármilyen társalgásban vagy vitában, valamint jól ismeri az idiomatikus és köznyelvi kifejezéseket. Képes megírni egy folyékony szöveget különböző stílusban.